Beste leden, vrienden en sympathisanten


We vallen meteen met de deur in huis: na rijp beraad besloot het bestuur van Vondelhof vzw om voor het einde van dit jaar alle activiteiten definitief te stoppen en de vzw in vereffening te laten gaan.

Er zijn verschillende redenen. De belangrijkste daarvan zullen jullie niet echt verbazen.

Te beginnen met het “C-woord”: de pandemie en de daaruit volgende lockdowns maakten groepsactiviteiten dit jaar gewoon onmogelijk. Ook de drastisch veranderde situatie van het domein zelf belemmerde de activiteiten. Alhoewel de gemeente Haaltert het nodige deed door het loopparcours aanvankelijk gedeeltelijk -en later zelfs volledig- beloopbaar te houden, bleef de ‘hotspot’ van onze clubwerking -“de chalet”, die tot onze beschikking bleef- grotendeels onbruikbaar wegens het wegvallen van elektriciteit en water (/sanitair). De verlichting van het domein wordt in deze donkere dagen uiteraard ook hard gemist door de bezoekers.

Niet alleen bovenstaande punten, maar vooral ook de onduidelijkheid (perspectief) rondom mogelijke verbetering ervan in de komende maanden leidde tot onze beslissing. Een gevolg van de situatie was immers -volledig begrijpelijk- een drastische terugval van het aantal leden, terwijl de ‘beslommeringen’ rondom het instandhouden van een vzw uiteraard bleven terugvallen op de schouders van een handvol vrijwilligers. Stuk voor stuk schitterende mensen die jaren belangeloos het beste van zichzelf gaven ten koste van hun vrije tijd. Zij konden jammer genoeg niet meer de nodige energie/inspiratie verzamelen om een antwoord te formuleren op fundamentele vragen als “wat kunnen we onze leden de komende maanden bieden?” of “waarom zou iemand volgend jaar nog lid willen worden/blijven?”. En dus kwam uiteindelijk de beslissing…


Vondelhof vzw wenst iedereen te bedanken die ons de voorbije jaren op één of ander manier gesteund heeft, via lidmaatschap, ter beschikking stellen van infrastructuur door, deelname aan onze activiteiten, start to runs, vrijwillige onderhoudsbeurten van het domein, joggings, ploggings, bbq’s, Halloweenwandelingen, spaghetti-festijnen etc, … We zijn trots op wat we gerealiseerd hebben. Via onze vele sociaal-sportieve activiteiten en inzet voor diverse goede doelen hebben we bijgedragen aan de beleving & gezondheid van vele inwoners van groot-Haaltert en omstreken.

We willen vooral ook alle mensen die ons -ondanks de gekende ‘hindernissen’ begin dit jaar- toch zijn blijven steunen via hun lidmaatschap van harte bedanken. De situaties hebben ervoor gezorgd dat wij onze vele plannen jammer genoeg niet meer konden waarmaken. We hebben een fijne attentie voor elk van jullie voorzien. Da’s het minste dat we konden doen. Jullie zullen hiervoor de komende weken individueel gecontacteerd worden.

Hou het gezond, zorg voor jullie zelf en jullie naasten, en vergeet vooral niet regelmatig te sporten of te bewegen. Het Vondelhof zal ieder van ons nauw aan het hart blijven liggen. We blijven daarom ook met bijzondere interesse de vordering van de werken op het domein volgen. Je komt er ons zeker op een of andere manier weer tegen!

 

Met vriendelijke & sportieve groeten,

Het bestuur van Vondelhof vzw

 

NB: Wat gebeurt er met deze website?

Deze pagina blijft in het beheer van de vzw totdat deze helemaal vereffend is. Daarna wordt het beheer mogelijk overgedragen aan een eventueel geïnteresseerde -nog te bepalen- partij (dit geldt trouwens ook voor de domeinnaam vondelhof.be). Tot dan zullen nieuwsberichten blijven verschijnen met betrekking tot de werken in het Vondelhof en informatie rondom recreatieve sport, (voornamelijk jogging). Blijf deze pagina dus zeker volgen!

Je kan deze mededeling ook bekijken/downloaden via deze link.